Smagus žaidimas vestuvėms, padėsiantis užimti svečius!


KAIP IŠVENGTI NESUSIPRATIMŲ SU DOKUMENTAIS PO SANTUOKOS

Kokia pavarde – mergautine ar po vestuvių pasirinkta vyro – nuotakai pirkti bilietus medaus mėnesio kelionei? Kokiais atvejais atsisakoma įregistruoti santuoką? Kokių papildomų duomenų reikia tuokiantis su užsieniečiu, kokias procedūras grįžus į Lietuvą būtina atlikti prisiekus amžiną meilę užsienyje? Kaip išvengti nesusipratimų dėl netvarkingų dokumentų ir, apskritai, kiek ilgai užtrunka jų tvarkymas?
Į šiuos ir kitus dažnai pasitaikančius būsimų jaunavedžių klausimus apievestuves.lt skaitytojams padėjo atsakyti advokatų kontoros „Žiemelis, Valys, Rugys ir partneriai“ teisininkas Karolis Rugys

Per kiek laiko ir kur galima atsiimti santuokos liudijimą?

Santuokos liudijimo išdavimo tvarka bei trukmė skiriasi pagal santuokos sudarymo formą. Jeigu santuoka sudaroma civiline tvarka, tai santuokos liudijimas yra išduodamas iš karto, t. y., registruojant santuoką ir atliekant registro įrašą.
Tuo atveju, jeigu santuoka yra sudaroma bažnyčioje, tai santuokos liudijimas išduodamas civilinės metrikacijos skyriuje, kuris priskirtinas pagal bažnyčios buvimo vietą. Bažnyčios įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo privalo pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai nustatytos formos pranešimą apie sudarytą santuoką. Apie sudarytą santuoką gali pranešti ir patys sutuoktiniai, nors tokia pareiga jiems nėra skiriama. Pateikus pranešimą, santuokos įtraukimas į apskaitą bei santuokos liudijimo išdavimas užtrunka vieną darbo dieną bei yra mokamas 6,00 Eur dydžio mokestis. Taigi, santuokos liudijimo išdavimas gali užtrukti iki 11 dienų.

Kiek užtrunka pagaminti naujus asmens tapatybės dokumentus, kiek tai kainuoja ir kur šią procedūrą reikia atlikti didžiuosiuose miestuose?

Asmens tapatybės dokumento pagaminimas priklauso nuo pasirinktos gaminimo tvarkos, t. y., bendra tvarka dokumentas bus pagamintas per 30 dienų. Bendra tvarka asmens tapatybės kortelės pagaminimas kainuos 8,60 Eur, o paso – 43 Eur. Taip pat tai galima pasirinkti padaryti skubos tvarka – per 1 d. arba per 5 d. Per vieną darbo dieną pagaminta tapatybės kortelė kainuos 31,60 Eur, o per penkias darbo dienas – 19,60 Eur. Lietuvos Respublikos paso pagaminimas per vieną darbo dieną kainuos 71 Eur, o per penkias darbo dienas – 57 Eur. Šiuos dokumentus išduoda asmens pasirinkta migracijos tarnyba, t. y., nėra būtina kreiptis pagal gyvenamąją vietą. Migracijos tarnybų sąrašą bei kontaktus rasite šiuo adresu http://www.migracija.lt/index.php?1966574933.

Jei Lietuvoje tuokiasi užsienietis, kokių papildomų dokumentų reikia ir kur juos pristatyti? 

Jei ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Jeigu užsienio valstybės pilietis yra išsituokęs ar našlys, turi būti pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį. Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (APOSTILLE) ir išversti į lietuvių kalbą. Šioje pažymoje patvirtinama, kad išduotas asmens tapatybės dokumentas yra legalus, o tokią procedūrą atlieka užsienio piliečio gimtosios valstybės notarai arba Lietuvoje esantys užsienio piliečio valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos.

Jei užsienyje tuokiasi lietuvis(-ė) su užsieniečiu(-te), kokių dokumentų reikia iš Lietuvos? Ar tos pačios taisyklės galioja ir tuokiantis dviem lietuviams užsienyje? 

Santuokos sudarymą reglamentuojantys teisės aktai užsienio valstybėse yra ganėtinai skirtingi, kaip ir pačių valstybių patirtis. Taigi, siekiant susituokti užsienyje, yra tikslinga pasidomėti konkrečios valstybės teisės aktais, nes kiekviena jų yra nustačiusi skirtingus santuokos sudarymo pagrindus. Paminėtina, kad kai kurios valstybės nepripažįsta bažnytinės santuokos sudarymo.

Kokias procedūras grįžus į Lietuvą reikia atlikti, jei pora susituokia užsienyje?

Jaunavedžiams, susituokusiems užsienyje, yra būtina informuoti apie sudarytą santuoką atitinkamas Lietuvos Respublikos institucijas. Siekiant tai atlikti, reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos skyrių ir pateikti oficialų užsienio valstybės liudijimą apie sudarytą santuoką bei abiejų sutuoktinių asmens dokumentus. Pateikus nurodytus dokumentus santuoka bus įtraukta į apskaitą. Tuo atveju, jeigu Lietuvos valstybės institucijos nebus informuotos apie sudarytą santuoką, visos iš to kilsiančios neigiamos pasekmės bus laikomos jaunavedžių atsakomybe.
Svarbu pažymėti, kad Lietuvoje santuoka įtraukiama į apskaitą tik tuo atveju, jeigu užsienio valstybėje sudaryta santuoka atitiko galiojančią teisę ir buvo laikoma teisėta. Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurios valstybės netgi nepripažįsta bažnytinės santuokos ir galiojančia santuoka laiko tik metrikacijos skyriuje sudarytą santuoką.
Norintys sudaryti santuoką užsienio valstybėje ir ją įregistruoti Lietuvoje turėtų atsižvelgti į toje vietovėje galiojančius teisės aktus ir jų reikalavimus. Taip pat svarbu, kad sudaryta santuoka atitiktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nes kitu atveju bus atsisakyta ją įtraukti į apskaitą. Galimi atsisakymo atvejai: tos pačios lyties asmenų santuoka, sudaryta kita santuoka nei registruojama, santuoka sudaryta tarp artimų giminaičių.

Kokia pavarde – mergautine ar po vestuvių pasirinkta vyro – nuotakai patartumėte pirkti bilietus į povestuvinę kelionę? Juk būna situacijų, kai užsienio šalyse kyla problemų dėl skirtingų pavardžių, o santuokos liudijimas – ne įrodymas.

Nuotakai kelionės bilietus patartina pirkti tokia pačia pavarde, kuri yra nurodyta jos galiojančiame asmens tapatybės dokumente. Tokiu atveju turėtų būti išvengta papildomų rūpesčių ir galimų nesusipratimų.

Kokių nesusipratimų dėl netvarkingų dokumentų pasitaikė jaunavedžių praktikoje? Galbūt galėtumėte pavardinti pavyzdžių, kad ateityje kitos poros galėtų to išvengti.

Dėl anksčiau galiojusios santuokos sudarymo (įregistravimo) tvarkos yra pasitaikę atvejų, kai sutuoktiniai gyveno negaliojančioje santuokoje. Tai išaiškėjo, kai vieniems kilo problemų paveldint kito sutuoktinio turtą, kitiems – dalinantis turtą skyrybų metu. Yra buvę atvejų, kai paaiškėjo, kad asmuo (užsienio pilietis) turėjo ne vieną santuoką tuo pačiu metu. Dabar tokių problemų jau nelabai pasitaiko, tačiau nemaža dalis jaunavedžių vis dar susiduria su problemomis dėl pavardžių sudarymo tvarkos (nepavyksta gauti norimos pavardės). Pavardės yra sudaromos pagal žemiau nurodytas taisykles, kurias patvirtino Valstybinė lietuvių kalbos komisija:
Moterų pavardės yra sudaromos pagal vyro pavardę su priesagomis -ienė, -(i)uvienė.
Tais atvejais, kai norima turėti (suteikti) pavardės formą, kuri nenurodytų šeiminės padėties, moters pavardė iš vyriškos pavardės gali būti daroma su galūne -ė. Kai vyriška pavardė turi galūnę -ė, moteriška pavardė lieka nepakitusi. Tekėdama moteris gali pasirinkti ir dvigubą pavardę, tokia pavardė rašoma su brūkšneliu.
Moterų pavardės, vedamos iš nelietuviškos kilmės vyro pavardės, gali būti sudaromos laikantis tos kalbos, iš kurios kilusi vyro pavardė, taisyklių. Žinoma, asmens pageidavimu pavardės gali būti sudaromos pagal lietuvių kalbos taisykles.

Rekomenduojama:

 
Tavo komentaras
Tavo vardas
El. paštas
Tai ką galvoji
     (Mes tikimės viskas padorumo ribose)
Facebook draugai rekomenduoja
0
Komentarai