Kokių vestuvių planavimo klaidų vengti?


INTERVIU SU BROLIU PIJUMI APIE SANTUOKĄ

Vestuvės – tai ne tik didelė šventė, bet taip pat ir įsipareigojimas vienas kitam. Santuoka civilinės metrikacijos biure ar bažnyčioje? Su tokia dilema susiduria dauguma susituokti norinčių porų. Garsi astrologė Nijolė Valaitytė-Volmer paklausta apie dviejų santuokų skirtumus. „Pirmoji užtvirtina pasaulietinį gyvenimą juridiškai, antroji – dvasios pasauliui paliudija norą būti kartu, pasižadėjimą būti kartu.“ Apie bažnytinės santuokos svarbą šiuolaikiniam žmogui pasikalbėjome su Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios kunigu broliu Pijumi.

Gerbiamas broli Pijau, jūsų nuomone, šiuolaikinėje visuomenėje vis dar yra svarbi bažnytinė santuoka?

Kuo toliau, tuo labiau bažnytinė santuoka tampa aktuali. Šiais laikais žmonės supranta, kad daugiau nebėra kuo remtis, nebėra, kuo pasitikėti, taigi turi viltį, kad davus priesaiką prieš Dievą santuoka taps tikresnė, labiau įpareigos vienas kitam. Sakyčiau, kai kurie žmonės mano, kad tai yra kokia „atgyvena“, o kai kitiems kaip tik atvirkščiai, tai yra labai modernu. Taigi šiais laikais visokių yra nuomonių.

Viename interviu Šiaulių universiteto kapelionas Rimantas Pranskaitis prisipažino pastebintis, kad tik mažuma porų į bažnyčią ateina vedini tikėjimo. „Yra tokių, kurie sako, kad tai gražu, tokia tradicija, nes tėvai tuokėsi bažnyčioje ar būsima žmona nori“, – teigia kapelionas. Ar sutinkate su tokiu teiginiu, kad bažnytinė santuoka yra labiau tradicijos nei mados reikalas?

Gal tikrai nemaža dalis jaunavedžių taip galvoja. Galiu pasakyti, kad pas mus Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje tuokiamos poros priima tai kaip tikrą tiesą. Absoliuti dauguma ateinančių tiki tuo, kai stovima Dievo akivaizdoje ir prisiekiama, kad iki pat mirties eis kartu, koja į koją ir tegul Dievas jiems padeda. Manau, kiekviename regione, mieste ar miestelyje gal kitaip yra. Nežinau ir tikrai negaliu to patvirtinti.

Jūsų nuomone, žmonės, atmetantys santuoką bažnyčioje, nėra tikintys, ar matote kitas priežastis?

Jeigu tikintis žmogus atmeta bažnytinę santuoką, tada jis nepasitiki pačiu savimi arba pats tikėjimas jam neleidžia. Klausimas, kaip jūs įsivaizduojate tikintį žmogų. Mano nuomone, jis laiko Dievą vieninteliu autoritetu ir vertu būti jų meilės liudininku. Kita vertus, jeigu tikintis ir deklaruojantis savo tikėjimą žmogus atmeta bažnytinę santuoką, tokiu atveju įžvelgčiau tam tikrą sukčiavimą, bėgimą nuo atsakomybės. Galbūt pavadinčiau tai dvasios korupcija arba pasitikėjimo nei savimi, nei savo partneriu nebuvimu.

Jūsų nuomone, kuo skiriasi bažnytinė nuo civilinės santuokos? Kuri yra tvirtesnė, tikresnė?

Santuoka tai bet kuri, bažnytinė ar civilinė, yra tvirta. Juk abiejose pasiryžti būti su kitu žmogumi visą likusį gyvenimą. Dėl tvirtumo ir tikrumo – viskas priklauso nuo pačių jaunavedžių, kaip jie tai priima ir kaip į tai žiūri.

Broli Pijau, ką jūs patartumėte toms poroms, kurių vienas iš partnerių atmeta bažnytinę santuoką, o kitas nori turėti palaiminimą iš Dievo?

Šiuo atveju svarbiausia yra suprasti, kad santuoka tik kelio pradžia. Sudaroma sąjunga Dievo akivaizdoje, sukertama rankomis, kad visą gyvenimą bus einama kartu, neaplenkiant vienas kito varge ar laimėje. Ir tokiu atveju, jeigu pačioje pradžioje kyla radikalių prieštaravimų, tai tuos klausimus būtinai reikėtų aptarti, nes kuo toliau, tuo daugiau problemų iškils; ir daug didesnių. Taigi, jeigu dėl tų pačių bazinių dalykų negalima sutarti, tai kaip bus vėliau, kai kils problemos dėl visokių menkniekių gyvenant kartu.

Kaip vertinate tas poras, kurios nusprendžia tik po kurio laiko, po 5 ar 10 metų, pagyvenę santuokoje, prižadėti meilę Dievo akivaizdoje?

Sunku čia ką nors vertinti, nes jie jau gyvena santuokoje. Tik sakyčiau, kad gražiausi pojūčiai yra išgyvenami ne tokioje šeimoje, kurioje vyrauja sąlyga – nepatiks, išsiskirsime. Tada dažniausiai gyveni nežinioje. Kas bus toliau, jau norisi vaikų ir butą pirkti, į ateitį planuoti, o vis esi nežinioje: gal manimi pasinaudos ir išmes į gatvę; arba aš pasinaudosiu ir išmesiu į gatvę... Tas nežinojimas žudo. Be to, gražiausi gyvenimo metai bėga. Kūrybingiausias, gyvybingiausias laikas prabėga, o tada žmonės pradeda kažką kurti. Sunku tuomet žvelgti su tuo pačiu džiaugsmu į ateitį, į šeimos pradžią. Nesakyčiau, kad vertinu tai skeptiškai, galbūt tik įtartinai.

O kaip vertinate nesusituokusias kartu gyvenančias poras?

Na, blogai vertinu. Žmonės pasilieka sau lengvą pasirinkimą. Kol gerai, tol gerai, o vėliau galėsim lengvai sukti skirtingais keliais, nes esame niekam nieko neskolingi ir neįsipareigoję – galvoja jie. Blogai tai.. Kaip gali vertinti?

Anksčiau minėtame interviu kapelionas Rimantas Pranskaitis prisimena atvejų, kai poros bandė nutylėti faktą, kad gyvena kartu: vaikinas nurodė savo tėvų gyvenamąją vietą, o mergina – savo. Jūsų praktikoje pasitaikė, kad poros slėptų šį faktą?

Šiais laikais niekas nieko neslepia. Kai pora ateina, aš esu tik santuokos asistentas, tai nuo manęs nieko nereikia ir slėpti. Svarbiausia, kad vienas prieš kitą būtų atviri. Aš tik sudarau tas sąlygas, kad būtų atviri vienas prieš kitą o vėliau prieš bendruomenę, prieš bažnyčią. O šiuo atveju, kad reikėtų ką nors slėpti, tai tikrai nuo to niekas nepasikeis.

Pabaigai, jūsų nuomone, bažnytinė santuoka yra tvirtesnė negu tiktai civilinė ar ne?

Sakyčiau, kad šiuo atveju motyvacija yra kokybiškai nepalyginamai aukštesnė bažnytinės santuokos nei priesaika prieš valstybės įgaliotą asmenį. Mums šiandien gerai, mes kartu, o rytoj suplėšome savo dokumentus ir galime eiti skirtingais keliais. Ir valstybė tai palaimina. O prieš Dievą duota priesaika iš tikrųjų galioja visą gyvenimą. Motyvacija yra kokybiškai nepalyginamai aukštesnė, o antra vertus, nepamirškime, kad bažnytinė santuoka yra sudaroma per sakramentą, o sakramentas yra amžinas. Apsvarsčius visas aplinkybes, jeigu sutuoktiniai sąžiningai ir garbingai žiūrės į savo įsipareigojimus, po bažnytinės santuokos gyvenimo kokybės ir žemiškos laimės bus tikrai daugiau, o pats laimės suvokimas bus daug platesnis.
Nuoširdžiai dėkoju už puikų pokalbį!
Tavo komentaras
Tavo vardas
El. paštas
Tai ką galvoji
     (Mes tikimės viskas padorumo ribose)
Facebook draugai rekomenduoja
1
Komentarai
2014-02-04 21:56
Vaiva
nu man jis kazkas tobulo pernai mano sese sutuoke, uzpernai draugus, siemet mus tuoks;)